lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Lakhely
What is your address?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Cím
What is your citizenship?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Családi állapot megadása
single
kawaler/panna
Családi állapot
married
żonaty/zamężna
Családi állapot
separated
w separacji
Családi állapot
divorced
rozwodnik/rozwódka
Családi állapot
cohabiting
w konkubinacie
Családi állapot
in a civil union
w rejestrowanym związku partnerskim
Családi állapot
unmarried partners
w związku partnerskim
Családi állapot
in a domestic partnership
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Családi állapot
widowed
wdowiec/wdowa
Családi állapot
Do you have children?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Opłaty za pobyt w szpitalu
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Badania diagnostyczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Zabiegi chirurgiczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Leczenie psychiatryczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Leczenie stomatologiczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Leczenie okulistyczne
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
egzamin teoretyczny
Vizsga típusa
driving test
egzamin praktyczny
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
adres
Amit meg szeretne változtatni
name
nazwisko
Amit meg szeretne változtatni
photo
zdjęcie
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jogosítvány pótlása
lost
zgubienie (prawa jazdy)
Probléma
stolen
kradzież (prawa jazdy)
Probléma
damaged
zniszczenie (prawa jazdy)
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Házastárs állampolgársága