japán | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Lakhely
What is your address?
Cím
What is your citizenship?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Családi állapot megadása
single
Családi állapot
married
Családi állapot
separated
Családi állapot
divorced
Családi állapot
cohabiting
Családi állapot
in a civil union
Családi állapot
unmarried partners
Családi állapot
in a domestic partnership
Családi állapot
widowed
Családi állapot
Do you have children?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
Vizsga típusa
driving test
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
Amit meg szeretne változtatni
name
Amit meg szeretne változtatni
photo
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Jogosítvány pótlása
lost
Probléma
stolen
Probléma
damaged
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Házastárs állampolgársága