holland | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Mijn [document] werd gestolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Wat is uw naam?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Waar woont u?
Lakhely
What is your address?
Wat is uw adres?
Cím
What is your citizenship?
Wat is uw nationaliteit?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Családi állapot megadása
single
alleenstaand
Családi állapot
married
gehuwd
Családi állapot
separated
uit elkaar
Családi állapot
divorced
gescheiden
Családi állapot
cohabiting
samenwonend
Családi állapot
in a civil union
geregistreerd partnerschap
Családi állapot
unmarried partners
ongetrouwde partners
Családi állapot
in a domestic partnership
in een relatie
Családi állapot
widowed
verweduwd
Családi állapot
Do you have children?
Heeft u kinderen?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Welke documenten moet ik meenemen?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Zijn er registratiekosten?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Ziekenhuiskosten
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Diagnostische toets
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Chirurgische ingrepen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Psychiatrische behandeling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Tandheelkundige behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Oogzorg behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Waarom vraagt u een visum aan?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
theoretische test
Vizsga típusa
driving test
rijexamen
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
mijn adres
Amit meg szeretne változtatni
name
mijn naam
Amit meg szeretne változtatni
photo
mijn foto
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jogosítvány pótlása
lost
verloren
Probléma
stolen
gestolen
Probléma
damaged
beschadigd
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Ik heb een blanco strafblad.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Házastárs állampolgársága