görög | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Πώς σας λένε;
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Születés helye és ideje
Where do you live?
Πού μένετε;
Lakhely
What is your address?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Cím
What is your citizenship?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Családi állapot megadása
single
ελεύθερος/η
Családi állapot
married
παντρεμένος/η
Családi állapot
separated
σε διάσταση
Családi állapot
divorced
χωρισμένος/η
Családi állapot
cohabiting
συμβίωση
Családi állapot
in a civil union
σε αστική ένωση
Családi állapot
unmarried partners
ανύπαντροι σύντροφοι
Családi állapot
in a domestic partnership
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Családi állapot
widowed
χήρος/χήρα
Családi állapot
Do you have children?
έχετε παιδιά;
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Τέλη νοσοκομείου
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Διαγνωστικές εξετάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Χειρουργικές επεμβάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Ψυχιατρική θεραπεία
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Οδοντιατρικές θεραπείες
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
θεωρητική εξέταση
Vizsga típusa
driving test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
διεύθυνση
Amit meg szeretne változtatni
name
όνομα
Amit meg szeretne változtatni
photo
φωτογραφία
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jogosítvány pótlása
lost
χαμένη
Probléma
stolen
κλεμμένη
Probléma
damaged
κατεστραμμένη
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Házastárs állampolgársága