eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Kiam elspiras via legitimilo?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Kiel vi nomiĝas?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Kie vi loĝas?
Lakhely
What is your address?
Kio estas via adreso?
Cím
What is your citizenship?
Kio estas via civitaneco?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Családi állapot megadása
single
senedza
Családi állapot
married
edziĝinta
Családi állapot
separated
apartiga
Családi állapot
divorced
eksedziĝinta
Családi állapot
cohabiting
kunviva
Családi állapot
in a civil union
en civila kuniĝo
Családi állapot
unmarried partners
fraŭlaj partneroj
Családi állapot
in a domestic partnership
en hejma partnereco
Családi állapot
widowed
vidvina
Családi állapot
Do you have children?
Ĉu vi havas infanojn?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Kion dokumentojn mi alportus?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Hospitalokotizoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Kotizoj por la ekspertoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Diagnozoprovoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Kirurgiaj proceduroj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Psikiatria kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Dentaj kuracadoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Okula kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Kial vi petas la enirovizon?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
teorian teston
Vizsga típusa
driving test
veturantan teston
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
adreson
Amit meg szeretne változtatni
name
nomon
Amit meg szeretne változtatni
photo
foton
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jogosítvány pótlása
lost
perdatan
Probléma
stolen
ŝtelatan
Probléma
damaged
difektatan
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Mi havas puran krimliston
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Házastárs állampolgársága