dán | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Where can I find the form for ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
When was your [document] issued?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Where was your [document] issued?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
When does your ID expire?
Hvornår udløber dit ID?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Could you help me fill out the form?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
What documents should I bring for __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
To apply for [document], you must provide at least_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
My [document] has been stolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Dokumentum ellopásának bejelentése
I am completing this application on behalf of _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
The information is confidential.
Informationerne er fortrolige.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Can you give me a receipt for this application?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

What is your name?
Hvad hedder du?
Név
Could you please tell me your place and date of birth?
Hvor og hvornår er du født?
Születés helye és ideje
Where do you live?
Hvor bor du?
Lakhely
What is your address?
Hvad er din adresse?
Cím
What is your citizenship?
Hvad er dit statsborgerskab?
Állampolgárság
When did you arrive in [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Országba való megérkezés időpontja
Could you please show me your ID?
Må jeg se dit ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

My marital status is ___________.
Jeg er ___________.
Családi állapot megadása
single
single
Családi állapot
married
gift
Családi állapot
separated
separeret
Családi állapot
divorced
fraskilt
Családi állapot
cohabiting
samlevende
Családi állapot
in a civil union
i et indregistreret parforhold
Családi állapot
unmarried partners
ugifte partnere
Családi állapot
in a domestic partnership
i et indenlandsk parforhold
Családi állapot
widowed
enke
Családi állapot
Do you have children?
Har du børn?
Gyerekek
Do you have dependents living with you?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
I would like to reunite with my family.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

I would like to register in the city.
Jeg vil gerne registreres i byen
Városban való regisztrálás
What documents shall I bring?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Szükséges dokumentumok
Are there any registration fees?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
I am here for the domicile registration.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Lakóhelyregisztrálás
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
I would like to apply for a residence permit.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Do I need private health insurance?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
What is covered by the health insurance?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hospital fees
Hospitalsgebyrer
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialists' fees
Speciallægegebyrer
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostic tests
Diagnosetests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Surgical procedures
Kirurgiske indgreb
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Dental treatments
Tandbehandlinger
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Eye care treatment
Øjenbehandlinger
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Why are you requesting the entry visa?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Do I need a visa to visit [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
How can I extend my visa?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Why has my visa application been rejected?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Do I have to change the license plate of my car?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
I would like to register my vehicle.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Járműregisztrálás
Is my driving licence valid here?
Er mit kørekort gyldigt her?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
I would like to apply for a provisional driving license.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ideiglenes jogosítvány igénylése
I would like to book my __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
theory test
teoritest
Vizsga típusa
driving test
køreprøve
Vizsga típusa
I would like to change the ____________on my driving license.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
address
adressen
Amit meg szeretne változtatni
name
navnet
Amit meg szeretne változtatni
photo
billedet
Amit meg szeretne változtatni
I would like to add higher categories to my driving license.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Amit meg szeretne változtatni
I would like to renew my driving license.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Jogosítvány megújítása
I would like to replace a ___________ driving license.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Jogosítvány pótlása
lost
mistet
Probléma
stolen
stjålet
Probléma
damaged
beskadiget
Probléma
I would like to appeal my license suspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Állampolgárság igénylése
Where can I register for the [language] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
I have a clean criminal record.
Jeg har en ren straffeattest
Nyilatkozás büntetlen előéletről
I have the required level of [language].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
A szükséges nyelvi szint megléte
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Általános elméleti vizsga letétele
What are the fees for citizenship application?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Díjak
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Házastárs állampolgársága