vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Bankszámlanyitás
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Bankszámla megszüntetése
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Online bankszámlanyitás
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Érdeklődés a kártyatípus felől
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Telefonos ügyintézés
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Bạn có những loại thẻ nào?
Bankszámlatípusok
บัญชีกระแสรายวัน
tài khoản hiện tại
Bankszámlatípus
บัญชีออมทรัพย์
tài khoản tiết kiệm
Bankszámlatípus
บัญชีส่วนบุคคล
tài khoản cá nhân
Bankszámlatípus
บัญชีร่วม
tài khoản chung
Bankszámlatípus
บัญชีสำหรับเด็ก
tài khoản con
Bankszámlatípus
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
tài khoản ngoại tệ
Bankszámlatípus
บริการเงินฝากธุรกิจ
tài khoản kinh doanh
Bankszámlatípus
บัญชีสำหรับนักเรียน
tài khoản sinh viên
Bankszámlatípus
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Bankszámlavezetés költségei
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Nemzetközi utalás díjai
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Biztosítás lopás esetén
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Tôi có sổ tài khoản không?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Tôi mất thẻ tín dụng
Kártya elvesztése
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Kártya ellopása
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Számla tiltása
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Első otthon vásárlása
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Második ingatlan vásárlása
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Tôi muốn thế chấp
Új jelzálog
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Tôi mua tài sản để cho
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Tôi muốn mua bảo hiểm
Biztosítások felőli érdeklődés
ประกันภัยบ้าน
Bảo hiểm hộ gia đình
Biztosítás típusa
ประกันการเดินทาง
bảo hiểm du lịch
Biztosítás típusa
ประกันชีวิต
bảo hiểm nhân thọ
Biztosítás típusa
ประกันสุขภาพ
bảo hiểm sức khỏe
Biztosítás típusa
ประกันภัยรถยนต์
bảo hiểm ô tô
Biztosítás típusa
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
bảo hiểm thú nuôi
Biztosítás típusa
ประกันภัยโจรกรรม
bảo hiểm trộm cắp
Biztosítás típusa
การคุ้มครองการจำนอง
bảo hiểm thế chấp
Biztosítás típusa
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
bảo hiểm tài sản sinh viên
Biztosítás típusa
ประกันกลุ่ม
bảo hiểm nhóm
Biztosítás típusa
ประกันภัยทรัพย์สิน
bảo hiểm tài sản
Biztosítás típusa
ประกันภัยน้ำท่วม
bảo hiểm lũ lụt
Biztosítás típusa
ประกันอัคคีภัย
bảo hiểm hỏa hoạn
Biztosítás típusa
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Biztosítás időtartama
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Biztosítás díja