orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Bankszámlanyitás
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Bankszámla megszüntetése
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Online bankszámlanyitás
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Érdeklődés a kártyatípus felől
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Telefonos ügyintézés
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Bankszámlatípusok
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Bankszámlatípus
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Bankszámlatípus
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Bankszámlatípus
บัญชีร่วม
совместный счет
Bankszámlatípus
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Bankszámlatípus
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
Bankszámlatípus
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Bankszámlatípus
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Bankszámlatípus
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Bankszámlavezetés költségei
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Nemzetközi utalás díjai
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Biztosítás lopás esetén
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Kártya elvesztése
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Kártya ellopása
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Számla tiltása
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Első otthon vásárlása
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Második ingatlan vásárlása
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Új jelzálog
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Biztosítások felőli érdeklődés
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Biztosítás típusa
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Biztosítás típusa
ประกันชีวิต
страхование жизни
Biztosítás típusa
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Biztosítás típusa
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Biztosítás típusa
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Biztosítás típusa
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Biztosítás típusa
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Biztosítás típusa
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Biztosítás típusa
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Biztosítás típusa
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Biztosítás típusa
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Biztosítás típusa
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Biztosítás típusa
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Biztosítás időtartama
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Biztosítás díja