olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Vorrei aprire un conto corrente.
Bankszámlanyitás
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Bankszámla megszüntetése
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Posso aprire un conto corrente online?
Online bankszámlanyitás
Я получу дебетную или кредитную карту?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Я могу делать банковские операции с телефона?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Telefonos ügyintézés
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Bankszámlatípusok
текущий счет
conto corrente
Bankszámlatípus
сберегательный счет
conto di risparmio
Bankszámlatípus
личный счет
conto personale
Bankszámlatípus
совместный счет
conto cointestato
Bankszámlatípus
детский счет
conto per bambini
Bankszámlatípus
валютный счет
conto in valuta estera
Bankszámlatípus
счет предприятия
conto aziendale
Bankszámlatípus
студенческий счет
conto per studenti
Bankszámlatípus
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Bankszámlavezetés költségei
Какие комиссии для международных трансферов?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Nemzetközi utalás díjai
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Biztosítás lopás esetén
Я получу чековую книжку?
Riceverò un libretto degli assegni?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
Каков процент накопления?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
Я потерял(а) кредитную карту.
Ho smarrito la mia carta di credito
Kártya elvesztése
Моя кредитная карта была украдена.
La mia carta di credito è stata rubata
Kártya ellopása
Вы можете заблокировать мой счет?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Számla tiltása
Мне нужна карта для замены.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Qual è il tasso d'interesse?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
Я покупаю мою первую недвижимость.
Sto comprando la mia prima casa.
Első otthon vásárlása
Я покупаю вторую собственность.
Sto comprando una seconda proprietà.
Második ingatlan vásárlása
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Új jelzálog
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
Я покупаю собственность для аренды.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
Мой годовой доход________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Biztosítások felőli érdeklődés
Страхование дома
assicurazione sulla casa
Biztosítás típusa
Туристическое страхование
assicurazione viaggi
Biztosítás típusa
страхование жизни
assicurazione sulla vita
Biztosítás típusa
Медицинское страхование
assicurazione sanitaria
Biztosítás típusa
Страхование автомобиля
assicurazione auto
Biztosítás típusa
Страхование домашних животных
assicurazione per gli animali domestici
Biztosítás típusa
страхование от кражи
assicurazione contro il furto
Biztosítás típusa
защита ипотеки
protezione mutuo
Biztosítás típusa
студенческая страховка
assicurazione sui beni degli studenti
Biztosítás típusa
групповое страхование
polizza collettiva
Biztosítás típusa
страхование собственности
assicurazione sui titoli di proprietà
Biztosítás típusa
страхование от наводнений
assicurazione contro le inondazioni
Biztosítás típusa
страхование от пожара
assicurazione contro gli incendi
Biztosítás típusa
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Biztosítás időtartama
Сколько стоит страховка?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Biztosítás díja