orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

Vorrei aprire un conto corrente.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Bankszámlanyitás
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Bankszámla megszüntetése
Posso aprire un conto corrente online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Online bankszámlanyitás
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Telefonos ügyintézés
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Bankszámlatípusok
conto corrente
текущий счет
Bankszámlatípus
conto di risparmio
сберегательный счет
Bankszámlatípus
conto personale
личный счет
Bankszámlatípus
conto cointestato
совместный счет
Bankszámlatípus
conto per bambini
детский счет
Bankszámlatípus
conto in valuta estera
валютный счет
Bankszámlatípus
conto aziendale
счет предприятия
Bankszámlatípus
conto per studenti
студенческий счет
Bankszámlatípus
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Bankszámlavezetés költségei
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Какие комиссии для международных трансферов?
Nemzetközi utalás díjai
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Biztosítás lopás esetén
Riceverò un libretto degli assegni?
Я получу чековую книжку?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Каков процент накопления?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
Ho smarrito la mia carta di credito
Я потерял(а) кредитную карту.
Kártya elvesztése
La mia carta di credito è stata rubata
Моя кредитная карта была украдена.
Kártya ellopása
Potete bloccare il mio conto corrente?
Вы можете заблокировать мой счет?
Számla tiltása
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Мне нужна карта для замены.
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
Qual è il tasso d'interesse?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
Sto comprando la mia prima casa.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Első otthon vásárlása
Sto comprando una seconda proprietà.
Я покупаю вторую собственность.
Második ingatlan vásárlása
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Új jelzálog
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Я покупаю собственность для аренды.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Мой годовой доход________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Biztosítások felőli érdeklődés
assicurazione sulla casa
Страхование дома
Biztosítás típusa
assicurazione viaggi
Туристическое страхование
Biztosítás típusa
assicurazione sulla vita
страхование жизни
Biztosítás típusa
assicurazione sanitaria
Медицинское страхование
Biztosítás típusa
assicurazione auto
Страхование автомобиля
Biztosítás típusa
assicurazione per gli animali domestici
Страхование домашних животных
Biztosítás típusa
assicurazione contro il furto
страхование от кражи
Biztosítás típusa
protezione mutuo
защита ипотеки
Biztosítás típusa
assicurazione sui beni degli studenti
студенческая страховка
Biztosítás típusa
polizza collettiva
групповое страхование
Biztosítás típusa
assicurazione sui titoli di proprietà
страхование собственности
Biztosítás típusa
assicurazione contro le inondazioni
страхование от наводнений
Biztosítás típusa
assicurazione contro gli incendi
страхование от пожара
Biztosítás típusa
Per quanti mesi sarò coperto/a?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Biztosítás időtartama
Qual è il costo dell'assicurazione?
Сколько стоит страховка?
Biztosítás díja