eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

Vorrei aprire un conto corrente.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Bankszámlanyitás
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Bankszámla megszüntetése
Posso aprire un conto corrente online?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Online bankszámlanyitás
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Telefonos ügyintézés
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Bankszámlatípusok
conto corrente
kuranta konto
Bankszámlatípus
conto di risparmio
ŝparadoj konto
Bankszámlatípus
conto personale
persona konto
Bankszámlatípus
conto cointestato
kuna konto
Bankszámlatípus
conto per bambini
infana konto
Bankszámlatípus
conto in valuta estera
fremda valuto konto
Bankszámlatípus
conto aziendale
afera konto
Bankszámlatípus
conto per studenti
studenta konto
Bankszámlatípus
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Bankszámlavezetés költségei
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Nemzetközi utalás díjai
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Biztosítás lopás esetén
Riceverò un libretto degli assegni?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
Ho smarrito la mia carta di credito
Mi perdis mian kreditkarton.
Kártya elvesztése
La mia carta di credito è stata rubata
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Kártya ellopása
Potete bloccare il mio conto corrente?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Számla tiltása
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Mi bezonas anstataŭan karton.
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
Qual è il tasso d'interesse?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
Sto comprando la mia prima casa.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Első otthon vásárlása
Sto comprando una seconda proprietà.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Második ingatlan vásárlása
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Új jelzálog
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Biztosítások felőli érdeklődés
assicurazione sulla casa
hejma/domanara asekuro
Biztosítás típusa
assicurazione viaggi
vojaĝa asekuro
Biztosítás típusa
assicurazione sulla vita
viva asekuro
Biztosítás típusa
assicurazione sanitaria
sana asekuro
Biztosítás típusa
assicurazione auto
aŭtoasekuro
Biztosítás típusa
assicurazione per gli animali domestici
dombestoasekuro
Biztosítás típusa
assicurazione contro il furto
ŝtela asekuro
Biztosítás típusa
protezione mutuo
hipoteka protekto
Biztosítás típusa
assicurazione sui beni degli studenti
studentoposedoj
Biztosítás típusa
polizza collettiva
grupoasekuro
Biztosítás típusa
assicurazione sui titoli di proprietà
proprietoasekuro
Biztosítás típusa
assicurazione contro le inondazioni
inundoasekuro
Biztosítás típusa
assicurazione contro gli incendi
fajroasekuro
Biztosítás típusa
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Biztosítás időtartama
Qual è il costo dell'assicurazione?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Biztosítás díja