cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

Vorrei aprire un conto corrente.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Bankszámlanyitás
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Bankszámla megszüntetése
Posso aprire un conto corrente online?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Online bankszámlanyitás
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Telefonos ügyintézés
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Bankszámlatípusok
conto corrente
běžný účet
Bankszámlatípus
conto di risparmio
spořící účet
Bankszámlatípus
conto personale
osobní účet
Bankszámlatípus
conto cointestato
společný účet
Bankszámlatípus
conto per bambini
dětský účet
Bankszámlatípus
conto in valuta estera
cizoměnový účet
Bankszámlatípus
conto aziendale
obchodní účet
Bankszámlatípus
conto per studenti
studentský účet
Bankszámlatípus
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Bankszámlavezetés költségei
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Nemzetközi utalás díjai
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Biztosítás lopás esetén
Riceverò un libretto degli assegni?
Dostanu šekovou knížku?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Jaká je spořící úroková sazba?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
Ho smarrito la mia carta di credito
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Kártya elvesztése
La mia carta di credito è stata rubata
Moje kreditní karta byla ukradena.
Kártya ellopása
Potete bloccare il mio conto corrente?
Můžete zablokovat můj účet?
Számla tiltása
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Potřebuji náhradní kartu.
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
Qual è il tasso d'interesse?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
Sto comprando la mia prima casa.
Kupuji můj první dům.
Első otthon vásárlása
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupuji druhou nemovitost.
Második ingatlan vásárlása
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Új jelzálog
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Biztosítások felőli érdeklődés
assicurazione sulla casa
pojištění domu/domácnosti
Biztosítás típusa
assicurazione viaggi
cestovní pojištění
Biztosítás típusa
assicurazione sulla vita
životní pojištění
Biztosítás típusa
assicurazione sanitaria
zdravotní pojištění
Biztosítás típusa
assicurazione auto
povinné ručení
Biztosítás típusa
assicurazione per gli animali domestici
pojištění mazlíčků
Biztosítás típusa
assicurazione contro il furto
pojištění proti krádeži
Biztosítás típusa
protezione mutuo
pojištění hypotéky
Biztosítás típusa
assicurazione sui beni degli studenti
pojištění majetku studenta
Biztosítás típusa
polizza collettiva
skupinové pojištění osob
Biztosítás típusa
assicurazione sui titoli di proprietà
pojištění majetku
Biztosítás típusa
assicurazione contro le inondazioni
pojištění proti povodním
Biztosítás típusa
assicurazione contro gli incendi
pojištění proti požáru
Biztosítás típusa
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Biztosítás időtartama
Qual è il costo dell'assicurazione?
Kolik stojí to pojištění?
Biztosítás díja