orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Bankszámlanyitás
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Bankszámla megszüntetése
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Online bankszámlanyitás
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Telefonos ügyintézés
Was für Kontotypen gibt es?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Bankszámlatípusok
Girokonto
текущий счет
Bankszámlatípus
Sparkonto
сберегательный счет
Bankszámlatípus
Privatkonto
личный счет
Bankszámlatípus
Gemeinschaftskonto
совместный счет
Bankszámlatípus
Kinderkonto
детский счет
Bankszámlatípus
Konto für fremde Währungen
валютный счет
Bankszámlatípus
Businesskonto
счет предприятия
Bankszámlatípus
Studentenkonto
студенческий счет
Bankszámlatípus
Fallen monatlich Gebühren an?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Bankszámlavezetés költségei
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Какие комиссии для международных трансферов?
Nemzetközi utalás díjai
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Biztosítás lopás esetén
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Я получу чековую книжку?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
Wie ist der Zinssatz?
Каков процент накопления?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Я потерял(а) кредитную карту.
Kártya elvesztése
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Моя кредитная карта была украдена.
Kártya ellopása
Können Sie mein Konto sperren?
Вы можете заблокировать мой счет?
Számla tiltása
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Мне нужна карта для замены.
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Első otthon vásárlása
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Я покупаю вторую собственность.
Második ingatlan vásárlása
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Új jelzálog
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Я покупаю собственность для аренды.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Мой годовой доход________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Biztosítások felőli érdeklődés
Hausratsversicherung
Страхование дома
Biztosítás típusa
Reiseversicherung
Туристическое страхование
Biztosítás típusa
Lebensversicherung
страхование жизни
Biztosítás típusa
Krankenversicherug
Медицинское страхование
Biztosítás típusa
KFZ-Versicherung
Страхование автомобиля
Biztosítás típusa
Versicherung für Haustiere
Страхование домашних животных
Biztosítás típusa
Diebstahlversicherung
страхование от кражи
Biztosítás típusa
Hypothekenversicherung
защита ипотеки
Biztosítás típusa
Studentenversicherung
студенческая страховка
Biztosítás típusa
Gruppenversicherung
групповое страхование
Biztosítás típusa
Sachversicherung
страхование собственности
Biztosítás típusa
Flutschutzversicherung
страхование от наводнений
Biztosítás típusa
Brandschutzversicherung
страхование от пожара
Biztosítás típusa
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Biztosítás időtartama
Was kostet die Versicherung?
Сколько стоит страховка?
Biztosítás díja