orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Bankszámlanyitás
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Bankszámla megszüntetése
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Online bankszámlanyitás
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Telefonos ügyintézés
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Bankszámlatípusok
compte courant
текущий счет
Bankszámlatípus
compte d'épargne
сберегательный счет
Bankszámlatípus
compte personnel
личный счет
Bankszámlatípus
compte commun
совместный счет
Bankszámlatípus
livret jeune
детский счет
Bankszámlatípus
compte en devise étrangère
валютный счет
Bankszámlatípus
compte professionnel
счет предприятия
Bankszámlatípus
compte pour les étudiants
студенческий счет
Bankszámlatípus
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Bankszámlavezetés költségei
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Какие комиссии для международных трансферов?
Nemzetközi utalás díjai
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Biztosítás lopás esetén
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Я получу чековую книжку?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
Quel est le taux d'intérêt ?
Каков процент накопления?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
J'ai perdu ma carte bancaire.
Я потерял(а) кредитную карту.
Kártya elvesztése
Ma carte bancaire a été volée.
Моя кредитная карта была украдена.
Kártya ellopása
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Вы можете заблокировать мой счет?
Számla tiltása
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Мне нужна карта для замены.
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
Quels sont les taux d'intérêt ?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
J'achète ma première propriété.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Első otthon vásárlása
J’achète une seconde propriété.
Я покупаю вторую собственность.
Második ingatlan vásárlása
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Új jelzálog
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
J'achète une propriété à mettre en location.
Я покупаю собственность для аренды.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Мой годовой доход________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

Je voudrais souscrire à une assurance.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Biztosítások felőli érdeklődés
assurance habitation
Страхование дома
Biztosítás típusa
assurance voyage
Туристическое страхование
Biztosítás típusa
assurance vie
страхование жизни
Biztosítás típusa
assurance maladie
Медицинское страхование
Biztosítás típusa
assurance auto
Страхование автомобиля
Biztosítás típusa
assurance vétérinaire
Страхование домашних животных
Biztosítás típusa
assurance vol
страхование от кражи
Biztosítás típusa
protection hypothécaire
защита ипотеки
Biztosítás típusa
assurance étudiant
студенческая страховка
Biztosítás típusa
assurance collective
групповое страхование
Biztosítás típusa
assurance de biens
страхование собственности
Biztosítás típusa
assurance inondation
страхование от наводнений
Biztosítás típusa
assurance incendie
страхование от пожара
Biztosítás típusa
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Biztosítás időtartama
Quel est le coût de l'assurance ?
Сколько стоит страховка?
Biztosítás díja