orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Bankszámlanyitás
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Bankszámla megszüntetése
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Online bankszámlanyitás
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Telefonos ügyintézés
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Bankszámlatípusok
kuranta konto
текущий счет
Bankszámlatípus
ŝparadoj konto
сберегательный счет
Bankszámlatípus
persona konto
личный счет
Bankszámlatípus
kuna konto
совместный счет
Bankszámlatípus
infana konto
детский счет
Bankszámlatípus
fremda valuto konto
валютный счет
Bankszámlatípus
afera konto
счет предприятия
Bankszámlatípus
studenta konto
студенческий счет
Bankszámlatípus
Ĉu estas monataj kotizoj?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Bankszámlavezetés költségei
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Какие комиссии для международных трансферов?
Nemzetközi utalás díjai
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Biztosítás lopás esetén
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Я получу чековую книжку?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Каков процент накопления?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
Mi perdis mian kreditkarton.
Я потерял(а) кредитную карту.
Kártya elvesztése
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Моя кредитная карта была украдена.
Kártya ellopása
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Вы можете заблокировать мой счет?
Számla tiltása
Mi bezonas anstataŭan karton.
Мне нужна карта для замены.
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Első otthon vásárlása
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Я покупаю вторую собственность.
Második ingatlan vásárlása
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Új jelzálog
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Я покупаю собственность для аренды.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Мой годовой доход________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Biztosítások felőli érdeklődés
hejma/domanara asekuro
Страхование дома
Biztosítás típusa
vojaĝa asekuro
Туристическое страхование
Biztosítás típusa
viva asekuro
страхование жизни
Biztosítás típusa
sana asekuro
Медицинское страхование
Biztosítás típusa
aŭtoasekuro
Страхование автомобиля
Biztosítás típusa
dombestoasekuro
Страхование домашних животных
Biztosítás típusa
ŝtela asekuro
страхование от кражи
Biztosítás típusa
hipoteka protekto
защита ипотеки
Biztosítás típusa
studentoposedoj
студенческая страховка
Biztosítás típusa
grupoasekuro
групповое страхование
Biztosítás típusa
proprietoasekuro
страхование собственности
Biztosítás típusa
inundoasekuro
страхование от наводнений
Biztosítás típusa
fajroasekuro
страхование от пожара
Biztosítás típusa
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Biztosítás időtartama
Kio estas la prezo por la asekuro?
Сколько стоит страховка?
Biztosítás díja