olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Vorrei aprire un conto corrente.
Bankszámlanyitás
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Bankszámla megszüntetése
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Posso aprire un conto corrente online?
Online bankszámlanyitás
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Telefonos ügyintézés
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Bankszámlatípusok
kuranta konto
conto corrente
Bankszámlatípus
ŝparadoj konto
conto di risparmio
Bankszámlatípus
persona konto
conto personale
Bankszámlatípus
kuna konto
conto cointestato
Bankszámlatípus
infana konto
conto per bambini
Bankszámlatípus
fremda valuto konto
conto in valuta estera
Bankszámlatípus
afera konto
conto aziendale
Bankszámlatípus
studenta konto
conto per studenti
Bankszámlatípus
Ĉu estas monataj kotizoj?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Bankszámlavezetés költségei
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Nemzetközi utalás díjai
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Biztosítás lopás esetén
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Riceverò un libretto degli assegni?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
Mi perdis mian kreditkarton.
Ho smarrito la mia carta di credito
Kártya elvesztése
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
La mia carta di credito è stata rubata
Kártya ellopása
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Számla tiltása
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Qual è il tasso d'interesse?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Sto comprando la mia prima casa.
Első otthon vásárlása
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Sto comprando una seconda proprietà.
Második ingatlan vásárlása
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Új jelzálog
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Biztosítások felőli érdeklődés
hejma/domanara asekuro
assicurazione sulla casa
Biztosítás típusa
vojaĝa asekuro
assicurazione viaggi
Biztosítás típusa
viva asekuro
assicurazione sulla vita
Biztosítás típusa
sana asekuro
assicurazione sanitaria
Biztosítás típusa
aŭtoasekuro
assicurazione auto
Biztosítás típusa
dombestoasekuro
assicurazione per gli animali domestici
Biztosítás típusa
ŝtela asekuro
assicurazione contro il furto
Biztosítás típusa
hipoteka protekto
protezione mutuo
Biztosítás típusa
studentoposedoj
assicurazione sui beni degli studenti
Biztosítás típusa
grupoasekuro
polizza collettiva
Biztosítás típusa
proprietoasekuro
assicurazione sui titoli di proprietà
Biztosítás típusa
inundoasekuro
assicurazione contro le inondazioni
Biztosítás típusa
fajroasekuro
assicurazione contro gli incendi
Biztosítás típusa
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Biztosítás időtartama
Kio estas la prezo por la asekuro?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Biztosítás díja