lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Bankszámlanyitás
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Bankszámla megszüntetése
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Online bankszámlanyitás
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Telefonos ügyintézés
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Bankszámlatípusok
kuranta konto
rachunek bieżący
Bankszámlatípus
ŝparadoj konto
rachunek oszczędnościowy
Bankszámlatípus
persona konto
rachunek osobisty
Bankszámlatípus
kuna konto
wspólny rachunek bankowy
Bankszámlatípus
infana konto
konto dla dziecka
Bankszámlatípus
fremda valuto konto
rachunek w obcej walucie
Bankszámlatípus
afera konto
rachunek firmy/konto firmowe
Bankszámlatípus
studenta konto
rachunek studencki/konto studenckie
Bankszámlatípus
Ĉu estas monataj kotizoj?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Bankszámlavezetés költségei
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Nemzetközi utalás díjai
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Biztosítás lopás esetén
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
Mi perdis mian kreditkarton.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Kártya elvesztése
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Kártya ellopása
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Számla tiltása
Mi bezonas anstataŭan karton.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Első otthon vásárlása
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Második ingatlan vásárlása
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Új jelzálog
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Biztosítások felőli érdeklődés
hejma/domanara asekuro
ubezpieczenie domu/mieszkania
Biztosítás típusa
vojaĝa asekuro
ubezpieczenie na czas podróży
Biztosítás típusa
viva asekuro
ubezpieczenie na życie
Biztosítás típusa
sana asekuro
ubezpieczenie zdrowotne
Biztosítás típusa
aŭtoasekuro
ubezpieczenie samochodu
Biztosítás típusa
dombestoasekuro
ubezpieczenie zwierząt domowych
Biztosítás típusa
ŝtela asekuro
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Biztosítás típusa
hipoteka protekto
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Biztosítás típusa
studentoposedoj
ubezpieczenie mienia studenta
Biztosítás típusa
grupoasekuro
ubezpieczenie grupowe
Biztosítás típusa
proprietoasekuro
ubezpieczenie majątkowe
Biztosítás típusa
inundoasekuro
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Biztosítás típusa
fajroasekuro
ubezpieczenie od ognia
Biztosítás típusa
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Biztosítás időtartama
Kio estas la prezo por la asekuro?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Biztosítás díja