vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
What are the fees if I use external ATMs?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

I would like to open a bank account.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Bankszámlanyitás
I would like to close my bank account.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Bankszámla megszüntetése
Can I open a bank account online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Online bankszámlanyitás
Will I get a debit card or a credit card?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Can I use banking on my cell?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Telefonos ügyintézés
What types of bank accounts do you have?
Bạn có những loại thẻ nào?
Bankszámlatípusok
current account
tài khoản hiện tại
Bankszámlatípus
savings account
tài khoản tiết kiệm
Bankszámlatípus
personal account
tài khoản cá nhân
Bankszámlatípus
joint account
tài khoản chung
Bankszámlatípus
children's account
tài khoản con
Bankszámlatípus
foreign currency account
tài khoản ngoại tệ
Bankszámlatípus
business account
tài khoản kinh doanh
Bankszámlatípus
student account
tài khoản sinh viên
Bankszámlatípus
Are there any monthly fees?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Bankszámlavezetés költségei
What are the commissions for international transfers?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Nemzetközi utalás díjai
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Biztosítás lopás esetén
Do I get a checkbook?
Tôi có sổ tài khoản không?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
What is the savings interest rate?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
In what ways can you protect me from frauds?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
I lost my credit card.
Tôi mất thẻ tín dụng
Kártya elvesztése
My credit card was stolen.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Kártya ellopása
Can you block my account?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Számla tiltása
I need a replacement card.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

I would like to have some information about loans.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
What can you tell me about the interest rate?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
I would like to have some information about mortgages.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
I would like to speak with a mortgage advisor.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
I am buying my first home.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Első otthon vásárlása
I am buying a second property.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Második ingatlan vásárlása
I would like to remortgage.
Tôi muốn thế chấp
Új jelzálog
I would like to review my existing mortgage.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
I am buying a property to let.
Tôi mua tài sản để cho
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
My gross annual income is ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

I would like to purchase insurance.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Biztosítások felőli érdeklődés
home/household insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
Biztosítás típusa
travel insurance
bảo hiểm du lịch
Biztosítás típusa
life insurance
bảo hiểm nhân thọ
Biztosítás típusa
health insurance
bảo hiểm sức khỏe
Biztosítás típusa
car insurance
bảo hiểm ô tô
Biztosítás típusa
pet insurance
bảo hiểm thú nuôi
Biztosítás típusa
theft insurance
bảo hiểm trộm cắp
Biztosítás típusa
mortgage protection
bảo hiểm thế chấp
Biztosítás típusa
student possessions
bảo hiểm tài sản sinh viên
Biztosítás típusa
group insurance
bảo hiểm nhóm
Biztosítás típusa
property insurance
bảo hiểm tài sản
Biztosítás típusa
flood insurance
bảo hiểm lũ lụt
Biztosítás típusa
fire insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
Biztosítás típusa
For how many months will I be covered?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Biztosítás időtartama
What is the price for the insurance?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Biztosítás díja