orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
What are the fees if I use external ATMs?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

I would like to open a bank account.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Bankszámlanyitás
I would like to close my bank account.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Bankszámla megszüntetése
Can I open a bank account online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Online bankszámlanyitás
Will I get a debit card or a credit card?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Can I use banking on my cell?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Telefonos ügyintézés
What types of bank accounts do you have?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Bankszámlatípusok
current account
текущий счет
Bankszámlatípus
savings account
сберегательный счет
Bankszámlatípus
personal account
личный счет
Bankszámlatípus
joint account
совместный счет
Bankszámlatípus
children's account
детский счет
Bankszámlatípus
foreign currency account
валютный счет
Bankszámlatípus
business account
счет предприятия
Bankszámlatípus
student account
студенческий счет
Bankszámlatípus
Are there any monthly fees?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Bankszámlavezetés költségei
What are the commissions for international transfers?
Какие комиссии для международных трансферов?
Nemzetközi utalás díjai
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Biztosítás lopás esetén
Do I get a checkbook?
Я получу чековую книжку?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
What is the savings interest rate?
Каков процент накопления?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
In what ways can you protect me from frauds?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
I lost my credit card.
Я потерял(а) кредитную карту.
Kártya elvesztése
My credit card was stolen.
Моя кредитная карта была украдена.
Kártya ellopása
Can you block my account?
Вы можете заблокировать мой счет?
Számla tiltása
I need a replacement card.
Мне нужна карта для замены.
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

I would like to have some information about loans.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
What can you tell me about the interest rate?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
I would like to have some information about mortgages.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
I would like to speak with a mortgage advisor.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
I am buying my first home.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Első otthon vásárlása
I am buying a second property.
Я покупаю вторую собственность.
Második ingatlan vásárlása
I would like to remortgage.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Új jelzálog
I would like to review my existing mortgage.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
I am buying a property to let.
Я покупаю собственность для аренды.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
My gross annual income is ______.
Мой годовой доход________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

I would like to purchase insurance.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Biztosítások felőli érdeklődés
home/household insurance
Страхование дома
Biztosítás típusa
travel insurance
Туристическое страхование
Biztosítás típusa
life insurance
страхование жизни
Biztosítás típusa
health insurance
Медицинское страхование
Biztosítás típusa
car insurance
Страхование автомобиля
Biztosítás típusa
pet insurance
Страхование домашних животных
Biztosítás típusa
theft insurance
страхование от кражи
Biztosítás típusa
mortgage protection
защита ипотеки
Biztosítás típusa
student possessions
студенческая страховка
Biztosítás típusa
group insurance
групповое страхование
Biztosítás típusa
property insurance
страхование собственности
Biztosítás típusa
flood insurance
страхование от наводнений
Biztosítás típusa
fire insurance
страхование от пожара
Biztosítás típusa
For how many months will I be covered?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Biztosítás időtartama
What is the price for the insurance?
Сколько стоит страховка?
Biztosítás díja