olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Bank

Bank - Általános

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban
What are the fees if I use external ATMs?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Érdeklődés afelől, hogy mennyit kell fizetni, ha nem a saját bankunknál veszünk fel pénzt automatából

Bank - Bankszámla nyitása

I would like to open a bank account.
Vorrei aprire un conto corrente.
Bankszámlanyitás
I would like to close my bank account.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Bankszámla megszüntetése
Can I open a bank account online?
Posso aprire un conto corrente online?
Online bankszámlanyitás
Will I get a debit card or a credit card?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Érdeklődés a kártyatípus felől
Can I use banking on my cell?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Telefonos ügyintézés
What types of bank accounts do you have?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Bankszámlatípusok
current account
conto corrente
Bankszámlatípus
savings account
conto di risparmio
Bankszámlatípus
personal account
conto personale
Bankszámlatípus
joint account
conto cointestato
Bankszámlatípus
children's account
conto per bambini
Bankszámlatípus
foreign currency account
conto in valuta estera
Bankszámlatípus
business account
conto aziendale
Bankszámlatípus
student account
conto per studenti
Bankszámlatípus
Are there any monthly fees?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Bankszámlavezetés költségei
What are the commissions for international transfers?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Nemzetközi utalás díjai
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Biztosítás lopás esetén
Do I get a checkbook?
Riceverò un libretto degli assegni?
Érdeklődés, hogy jár-e csekkfüzet a számlához
What is the savings interest rate?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Megtakarítási kamatláb felőli érdeklődés
In what ways can you protect me from frauds?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
A bank szerepének megérdeklődése, ha ön csalás áldozata lesz
I lost my credit card.
Ho smarrito la mia carta di credito
Kártya elvesztése
My credit card was stolen.
La mia carta di credito è stata rubata
Kártya ellopása
Can you block my account?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Számla tiltása
I need a replacement card.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Kártya pótlása

Bank - Pénzügyi segítségkérés

I would like to have some information about loans.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Hitelekkel kapcsolatos információk kérése
What can you tell me about the interest rate?
Qual è il tasso d'interesse?
Kamatlábbal kapcsolatos tájékoztatás kérése
I would like to have some information about mortgages.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Jelzáloggal kapcsolatos tájékoztatás kérése
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Jelzálog-tanácsadóval való egyeztetés kérése
I am buying my first home.
Sto comprando la mia prima casa.
Első otthon vásárlása
I am buying a second property.
Sto comprando una seconda proprietà.
Második ingatlan vásárlása
I would like to remortgage.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Új jelzálog
I would like to review my existing mortgage.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Jelzálog felülvizsgálatának igénylése
I am buying a property to let.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kiadásra szánt ingatlan vásárlása
My gross annual income is ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Bruttó éves jövedelem

Bank - Biztosítás

I would like to purchase insurance.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Biztosítások felőli érdeklődés
home/household insurance
assicurazione sulla casa
Biztosítás típusa
travel insurance
assicurazione viaggi
Biztosítás típusa
life insurance
assicurazione sulla vita
Biztosítás típusa
health insurance
assicurazione sanitaria
Biztosítás típusa
car insurance
assicurazione auto
Biztosítás típusa
pet insurance
assicurazione per gli animali domestici
Biztosítás típusa
theft insurance
assicurazione contro il furto
Biztosítás típusa
mortgage protection
protezione mutuo
Biztosítás típusa
student possessions
assicurazione sui beni degli studenti
Biztosítás típusa
group insurance
polizza collettiva
Biztosítás típusa
property insurance
assicurazione sui titoli di proprietà
Biztosítás típusa
flood insurance
assicurazione contro le inondazioni
Biztosítás típusa
fire insurance
assicurazione contro gli incendi
Biztosítás típusa
For how many months will I be covered?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Biztosítás időtartama
What is the price for the insurance?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Biztosítás díja