vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | Időpontok/találkozók

Időpontok/találkozók - Egy találkozó megbeszélése/Időpont egyeztetése

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với ông Nguyễn Văn A.
Hivatalos, nagyon udvarias
När skulle det passa för dig?
Vui lòng cho tôi biết lúc nào thì thuận tiện cho ông/bà?
Hivatalos, udvarias
Kan vi planera in ett möte?
Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn được không?
Hivatalos, udvarias
Jag tycker att vi kunde träffas.
Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp một cuộc hẹn.
Hivatalos, közvetlen

Időpontok/találkozók - Elhalasztás

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Không biết ông/bà có thể dời cuộc hẹn của chúng ta được không?
Hivatalos, nagyon udvarias
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Tiếc rằng tôi không thể gặp ông/bà vào 2h chiều mai. Liệu chúng ta có thể gặp muộn hơn được không, tầm 4h chẳng hạn?
Hivatalos, udvarias
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Liệu chúng ta có thể dời lịch hẹn sang một ngày khác được không?
Hivatalos, udvarias
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Tôi xin phép dời lịch hẹn sang...
Hivatalos, udvarias
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Rất tiếc là tôi lại bị trùng lịch vào cuộc hẹn của chúng ta. Liệu ông/bà có thể vui lòng dời lịch sang một ngày khác được không?
Hivatalos, udvarias
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Tôi không còn cách nào khác ngoài thay đổi ngày hẹn của chúng ta.
Hivatalos, közvetlen
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Liệu ta có thể gặp sớm/muộn hơn được không?
Hivatalos, közvetlen

Időpontok/találkozók - Visszamondás

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin viết email này để xin hủy cuộc hẹn của chúng ta vào ngày mai. Tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này.
Hivatalos, udvarias
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Tôi rất tiếc phải báo với ông/bà rằng tôi sẽ không thể tham dự cuộc họp của chúng ta như đã hẹn.
Hivatalos, udvarias
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Tôi e rằng tôi phải hủy lịch hẹn của chúng ta vào ngày mai.
Hivatalos, udvarias
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy cuộc hẹn của chúng ta.
Hivatalos, udvarias