holland | Kifejezések - Üzleti élet | Időpontok/találkozók

Időpontok/találkozók - Egy találkozó megbeszélése/Időpont egyeztetése

저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Hivatalos, nagyon udvarias
언제가 괜찮으시겠습니까?
Wanneer schikt het u?
Hivatalos, udvarias
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Hivatalos, udvarias
만나뵈어야 할 것 같네요.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Hivatalos, közvetlen

Időpontok/találkozók - Elhalasztás

만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Hivatalos, nagyon udvarias
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Hivatalos, udvarias
다른 날로 미뤄도 될까요?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Hivatalos, udvarias
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Hivatalos, udvarias
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Hivatalos, udvarias
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Hivatalos, közvetlen
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Hivatalos, közvetlen

Időpontok/találkozók - Visszamondás

전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Hivatalos, udvarias
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Hivatalos, udvarias
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Hivatalos, udvarias
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Hivatalos, udvarias