német | Kifejezések - Üzleti élet | Időpontok/találkozók

Időpontok/találkozók - Egy találkozó megbeszélése/Időpont egyeztetése

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Ich möchte um einen Termin mit Herrn Schmidt bitten.
Hivatalos, nagyon udvarias
Wanneer schikt het u?
Wann würde es Ihnen passen?
Hivatalos, udvarias
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Können wir ein Treffen vereinbaren?
Hivatalos, udvarias
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Ich denke, wir sollten uns treffen.
Hivatalos, közvetlen

Időpontok/találkozók - Elhalasztás

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Wäre es möglich, unsere Besprechung zu verschieben?
Hivatalos, nagyon udvarias
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Morgen um 14 Uhr passt mir leider nicht. Würde es ein bisschen später gehen, sagen wir um 16 Uhr?
Hivatalos, udvarias
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Wäre es möglich, ein anderes Datum festzulegen?
Hivatalos, udvarias
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Ich muss unsere Besprechung bis zum ... verschieben.
Hivatalos, udvarias
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Leider habe ich am Tag unserer Besprechung zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, ein anderes Datum zu vereinbaren?
Hivatalos, udvarias
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Leider muss ich das Datum unserer Besprechung abändern.
Hivatalos, közvetlen
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Könnten wir uns ein bisschen früher/später treffen?
Hivatalos, közvetlen

Időpontok/találkozók - Visszamondás

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unseren morgigen Termin absagen muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Hivatalos, udvarias
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich unseren für morgen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann und diesen somit absagen muss.
Hivatalos, udvarias
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Leider muss ich unseren morgigen Termin absagen.
Hivatalos, udvarias
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Aufgrund von ... muss ich leider unseren Termin absagen.
Hivatalos, udvarias