thai | Kifejezések - Üzleti élet | Időpontok/találkozók

Időpontok/találkozók - Egy találkozó megbeszélése/Időpont egyeztetése

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
ฉันต้องการนัดพบกับคุณสมิทธิ์
Hivatalos, nagyon udvarias
Kiam ĉu konvenas al vi?
เมื่อไรมันจะเหมาะสมกับคุณ?
Hivatalos, udvarias
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
เราสามารถนัดหมายการประชุมได้หรือไม่?
Hivatalos, udvarias
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
ฉันคิดว่าเราควรเจอกัน
Hivatalos, közvetlen

Időpontok/találkozók - Elhalasztás

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
ฉันสงสัยว่าเราสามารถเลื่อนการนัดหมายได้หรือไม่?
Hivatalos, nagyon udvarias
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
ฉันไม่ว่างพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 เรานัดเจอกันช้ากว่านั้นหน่อยได้หรือไม่ ซักประมาณ 4โมงเย็น
Hivatalos, udvarias
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนวันที่
Hivatalos, udvarias
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
ฉันต้องเลื่อนการนัดหมายของเราไปเป็นวันที่...
Hivatalos, udvarias
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
น่าเสียดายที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราตกลงว่าจะนัดหมายกัน เป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนนัดวันเป็นวันอื่นแทน?
Hivatalos, udvarias
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
ฉันถูกบังคับให้เปลี่ยนวันที่เรานัดหมายกัน
Hivatalos, közvetlen
Povus ni renkontri pli frue/poste?
เรานัดมาเจอกันเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ได้หรือไม่?
Hivatalos, közvetlen

Időpontok/találkozók - Visszamondás

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ ฉันจึงเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อบอกคุณว่าฉันจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายกันพรุ่งนี้ ฉันต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วย
Hivatalos, udvarias
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
ด้วยความเสียใจ ฉันต้องบอกกับคุณว่าฉันไม่สามารถเจอคุณได้ในวันนี้ ดังนั้นฉันจึงต้องยกเลิกการนัดหมายครั้งนี้
Hivatalos, udvarias
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้
Hivatalos, udvarias
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
ดังนั้น... ฉันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการนัดพบของเรา
Hivatalos, udvarias