svéd | Kifejezések - Üzleti élet | Foglalások

Foglalások - Foglalás

Tôi muốn đặt...
Jag skulle vilja boka ...
Hivatalos, udvarias
Tôi muốn đặt...
Jag önskar boka ...
Hivatalos, udvarias
Cho hỏi có phòng trống/chỗ trống vào... không?
Har ni några lediga rum för ...
Hivatalos, udvarias
Tôi muốn đặt một phòng vào...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Hivatalos, udvarias
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Hivatalos, udvarias
Tôi muốn đặt... dưới tên người đặt là...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Hivatalos, udvarias
Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Változtatás

Liệu tôi có thể thay đổi ngày đặt sang...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Hivatalos, udvarias
Rất tiếc là vào ngày đặt phòng tôi lại bị trùng lịch. Liệu tôi có thể dời ngày đặt phòng được không?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Hivatalos, udvarias
Tôi e rằng tôi phải phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt phòng của tôi từ... sang...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Hivatalos, nagyon udvarias
Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa để phục vụ bữa trưa sau cuộc họp
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Visszamondás/Törlés

Tôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt... vì...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Hivatalos, udvarias
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy đặt phòng/đặt chỗ.
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Hivatalos, udvarias
Tôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Hivatalos, udvarias
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin gửi email này để thông báo hủy yêu cầu đặt phòng họp của chúng tôi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông/bà.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Hivatalos, udvarias