portugál | Kifejezések - Üzleti élet | Foglalások

Foglalások - Foglalás

ฉันต้องการจะจอง...
Eu gostaria de reservar...
Hivatalos, udvarias
ฉันต้องการจะจอง...
Eu desejo reservar...
Hivatalos, udvarias
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Existe alguma vaga para o dia...
Hivatalos, udvarias
ฉันต้องการจองห้องของ...
Eu gostaria de reservar um quarto/ um lugar no(a)...
Hivatalos, udvarias
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Nós gostaríamos de reservar uma das suas salas de conferências com capacidade para 100 pessoas.
Hivatalos, udvarias
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Eu gostaria de reservar... em nome de...
Hivatalos, udvarias
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Também precisamos dos seguintes equipamentos e serviços:
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Változtatás

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Seria possível alterar a data da reserva para...
Hivatalos, udvarias
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Infelizmente tenho outra reserva no dia em que combinamos. Seria possível reservar o quarto/ lugar em outra data?
Hivatalos, udvarias
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Desculpe-me mas devo solicitar a alteração da minha reserva de...para...
Hivatalos, nagyon udvarias
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Gostaria de reservar um espaço / lugar/ quarto/ adicional onde possa ser servido o almoço após a reunião.
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Visszamondás/Törlés

ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Lamento ter que cancelar a nossa reserva de...pois...
Hivatalos, udvarias
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Devido a..., sinto informar que devo cancelar minha reserva.
Hivatalos, udvarias
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Infelizmente tenho que cancelar nossa reserva de uma sala de conferências pequena e jantar com três pratos distintos.
Hivatalos, udvarias
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Não consegui falar com o senhor por telefone, portanto escrevo este e-mail para informar-lhe que devo cancelar nossa reserva da sala de conferências. Lamento muito por qualquer inconveniência causada.
Hivatalos, udvarias