kínai | Kifejezések - Üzleti élet | Foglalások

Foglalások - Foglalás

ฉันต้องการจะจอง...
我想预订...
Hivatalos, udvarias
ฉันต้องการจะจอง...
我希望预订...
Hivatalos, udvarias
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
在...的时候还有空位吗?
Hivatalos, udvarias
ฉันต้องการจองห้องของ...
我想在...的时候预订一个房间
Hivatalos, udvarias
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
我们想预订一个能容纳100人的会议室。
Hivatalos, udvarias
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
我想以...的名字预订一个...
Hivatalos, udvarias
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
我们还需要下列设备和服务:
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Változtatás

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
将预订时间改为...可以吗?
Hivatalos, udvarias
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
不好意思,我们预约那天我另外有约,将此房间的预约改为另外一天可以吗?
Hivatalos, udvarias
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
恐怕我不得不请您将预订由...改为...
Hivatalos, nagyon udvarias
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
我想再多预订一个房间,可以会后用于供应午餐。
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Visszamondás/Törlés

ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
恐怕我不得不取消...时的预订,因为...
Hivatalos, udvarias
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
因为...,恐怕我不得不取消预订。
Hivatalos, udvarias
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
抱歉的是我不得不取消我们一个小会议室和三道菜晚餐的预订。
Hivatalos, udvarias
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消关于会议室的预订。对因此造成的任何不便,请你见谅。
Hivatalos, udvarias