koreai | Kifejezések - Üzleti élet | Foglalások

Foglalások - Foglalás

Ik zou graag ... reserveren ...
....를 예약하고 싶습니다.
Hivatalos, udvarias
Ik wil graag ... reserveren ...
....를 예약하고 싶습니다.
Hivatalos, udvarias
Heeft u een vrije kamer op ...
...날에 예약 가능 한가요?
Hivatalos, udvarias
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
....날에 방 하나를 예약하고 싶습니다.
Hivatalos, udvarias
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
100명이 앉을 수 있는 회의실 하나를 예약하고 싶습니다.
Hivatalos, udvarias
Ik wil graag ... reserveren namens ...
...의 이름으로 ...를 예약하고 싶습니다.
Hivatalos, udvarias
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
또 저희는 아래의 물품과 장비들이 필요합니다.
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Változtatás

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
예약 날짜를 변경하는게 가능할까요?
Hivatalos, udvarias
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
죄송하지만, 제가 같은 날에 두개의 예약을 해놓았습니다. 다른 날로 예약을 옮겨도 될까요?
Hivatalos, udvarias
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
...에서 ...로 예약 날짜를 변경하여야 하는 상황이 발생했습니다.
Hivatalos, nagyon udvarias
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
회의가 끝난 후 점심을 대접할 방 하나를 더 예약하고 싶습니다.
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Visszamondás/Törlés

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
죄송합니다만, .....때문에 ...의 예약을 취소해야 할 것 같습니다.
Hivatalos, udvarias
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
...때문에, 제 예약을 취소해야 하게 되어 유감입니다.
Hivatalos, udvarias
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
죄송합니다만, 작은 회의실과 3개의 저녁코스를 예약했던 것을 취소해야 합니다.
Hivatalos, udvarias
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
전화로 연결이 되지 않아 이렇게 이메일을 드립니다. 죄송스럽지만, 회의실을 예약했던것을 취소해야 하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
Hivatalos, udvarias