vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | Foglalások

Foglalások - Foglalás

मैं... बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी.
Tôi muốn đặt...
Hivatalos, udvarias
मैं... बुक करना चाहूँगा.
Tôi muốn đặt...
Hivatalos, udvarias
क्या... पर कोई सीट रिक्त हैं?
Cho hỏi có phòng trống/chỗ trống vào... không?
Hivatalos, udvarias
मैं एक कमरा बुक करना चाहूँगा... के लिए.
Tôi muốn đặt một phòng vào...
Hivatalos, udvarias
हम आपकी सभाकक्ष जिस में १०० लोगों के लिए सुविधा है, वह बुक करना चाहेंगे.
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
Hivatalos, udvarias
मै... बुक करना चाहूँगा... के नाम पर.
Tôi muốn đặt... dưới tên người đặt là...
Hivatalos, udvarias
हमे निम्नलिखी उपकरण और सेवाओं कि ज़रूरत होगी.
Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Változtatás

क्या हम हमारा बुकिंग... को बदल सकते हैं?
Liệu tôi có thể thay đổi ngày đặt sang...
Hivatalos, udvarias
दुर्भाग्य से जिस दिन के लिए हमने कमरा बुक किया था उस दिन मै बहुत ही व्यस्त हूँ, क्या वह कमरा मेरे लिए किसी और दिन के लिए बुक किया जा सकता है?
Rất tiếc là vào ngày đặt phòng tôi lại bị trùng lịch. Liệu tôi có thể dời ngày đặt phòng được không?
Hivatalos, udvarias
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग... से... को बदलना होगा.
Tôi e rằng tôi phải phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt phòng của tôi từ... sang...
Hivatalos, nagyon udvarias
मै एक और कमरा बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी जहाँ सम्मेलन के बाद खान परोसा जाएगा.
Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa để phục vụ bữa trưa sau cuộc họp
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Visszamondás/Törlés

माफ कीजिए लेकिन मुझे हमारा... के लिए बुकिंग रद्द करना होगा क्योंकि...
Tôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt... vì...
Hivatalos, udvarias
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग रद्द करनी पडेगी.
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy đặt phòng/đặt chỗ.
Hivatalos, udvarias
मुझ खेद है कि मुझे सभाकक्ष और भोजन का बुकिंग रद्द करनी होगी.
Tôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.
Hivatalos, udvarias
आप फोन पर नही मिले इस लिए मेल भेज रहा हूँ. मुझे खेद है यह बताकर कि सभाकक्ष की हमारी बुकिंग हमे रद्द करनी होगी. आपकी असुविधा के लिए खेद है.
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin gửi email này để thông báo hủy yêu cầu đặt phòng họp của chúng tôi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông/bà.
Hivatalos, udvarias