eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | Foglalások

Foglalások - Foglalás

I would like to book…
Mi ŝatus rezervi...
Hivatalos, udvarias
I wish to book…
Mi deziras rezervi...
Hivatalos, udvarias
Do you have any vacancies on…
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Hivatalos, udvarias
I would like to reserve a room on the…
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Hivatalos, udvarias
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Hivatalos, udvarias
I would like to reserve…in the name of...
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Hivatalos, udvarias
We also need the following equipment and services:
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Változtatás

Would it be possible to change the date of the booking to…
Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Hivatalos, udvarias
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Hivatalos, udvarias
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Hivatalos, nagyon udvarias
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Hivatalos, udvarias

Foglalások - Visszamondás/Törlés

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Hivatalos, udvarias
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Hivatalos, udvarias
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Hivatalos, udvarias
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Hivatalos, udvarias