orosz | Kifejezések - Üzleti élet | Számla

Számla - Nyilatkozat

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Hivatalos, nagyon udvarias
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Hivatalos, udvarias
Proformafakturan kommer att faxas.
Мы пришлем вам счет по факсу
Hivatalos, közvetlen
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Оплата сразу после доставки товара
Hivatalos, közvetlen
Det totala betalningsbeloppet är ...
Общая сумма...
Hivatalos, közvetlen
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Мы выписываем счета только в евро
Hivatalos, közvetlen

Számla - Emlékeztető

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Hivatalos, udvarias
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Hivatalos, udvarias
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Hivatalos, udvarias
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Hivatalos, udvarias
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Hivatalos, közvetlen
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Hivatalos, közvetlen
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Мы еще не получили оплату за...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Hivatalos, nagyon közvetlen
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Hivatalos, udvarias