lengyel | Kifejezések - Üzleti élet | Számla

Számla - Nyilatkozat

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Hivatalos, nagyon udvarias
Encontrará adjunta la factura número...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Hivatalos, udvarias
La factura pro forma será enviada por fax.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Hivatalos, közvetlen
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Płatne przy odbiorze.
Hivatalos, közvetlen
El monto total a pagar es...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Hivatalos, közvetlen
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Hivatalos, közvetlen

Számla - Emlékeztető

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Hivatalos, udvarias
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Hivatalos, udvarias
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Hivatalos, udvarias
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Hivatalos, udvarias
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Hivatalos, közvetlen
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Hivatalos, közvetlen
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Hivatalos, udvarias