thai | Kifejezések - Üzleti élet | Számla

Számla - Nyilatkozat

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Hivatalos, udvarias
Мы пришлем вам счет по факсу
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Hivatalos, közvetlen
Оплата сразу после доставки товара
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Hivatalos, közvetlen
Общая сумма...
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Hivatalos, közvetlen
Мы выписываем счета только в евро
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Hivatalos, közvetlen

Számla - Emlékeztető

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Hivatalos, udvarias
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Hivatalos, udvarias
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
Hivatalos, udvarias
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Hivatalos, udvarias
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Hivatalos, közvetlen
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, közvetlen
Мы еще не получили оплату за...
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Hivatalos, nagyon közvetlen
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Hivatalos, udvarias