cseh | Kifejezések - Üzleti élet | Számla

Számla - Nyilatkozat

저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Hivatalos, nagyon udvarias
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Hivatalos, udvarias
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Hivatalos, közvetlen
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Hivatalos, közvetlen
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
Celková splatná částka je...
Hivatalos, közvetlen
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Hivatalos, közvetlen

Számla - Emlékeztető

....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Hivatalos, udvarias
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Hivatalos, udvarias
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Hivatalos, udvarias
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Hivatalos, udvarias
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Hivatalos, közvetlen
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Hivatalos, közvetlen
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Hivatalos, nagyon közvetlen
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Hivatalos, nagyon közvetlen
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Hivatalos, udvarias