thai | Kifejezések - Üzleti élet | Számla

Számla - Nyilatkozat

对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
Hivatalos, nagyon udvarias
随函附上...的发票号码...
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Hivatalos, udvarias
该报价单的发票将传真给您。
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Hivatalos, közvetlen
收到货物发票之后立即付款。
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Hivatalos, közvetlen
总支付额是...
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Hivatalos, közvetlen
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Hivatalos, közvetlen

Számla - Emlékeztető

不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Hivatalos, udvarias
提醒您一下,上述货单仍然未付。
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Hivatalos, udvarias
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
Hivatalos, udvarias
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Hivatalos, udvarias
我们的记录显示发票仍没有被支付。
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Hivatalos, közvetlen
请立即发送您的付款。
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, közvetlen
我们还没有收到...的付款
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Hivatalos, nagyon közvetlen
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Hivatalos, nagyon közvetlen
如果您已发送付款,请忽略此信。
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Hivatalos, udvarias