francia | Kifejezések - Üzleti élet | Számla

Számla - Nyilatkozat

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Merci de régler le montant suivant...
Hivatalos, nagyon udvarias
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Hivatalos, udvarias
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
La facture pro forma sera faxée.
Hivatalos, közvetlen
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Réglable directement après réception des biens.
Hivatalos, közvetlen
Het te betalen totaalbedrag is ...
La montant total à payer est de...
Hivatalos, közvetlen
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Hivatalos, közvetlen

Számla - Emlékeztető

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Hivatalos, udvarias
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Hivatalos, udvarias
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Hivatalos, udvarias
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Hivatalos, udvarias
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Hivatalos, közvetlen
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Hivatalos, közvetlen
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Hivatalos, udvarias