német | Kifejezések - Üzleti élet | Számla

Számla - Nyilatkozat

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Hivatalos, nagyon udvarias
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Hivatalos, udvarias
Proforma faktura bude poslána faxem.
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Hivatalos, közvetlen
Splatné ihned po obdržení zboží.
Sofort fällig nach Wareneingang.
Hivatalos, közvetlen
Celková splatná částka je...
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Hivatalos, közvetlen
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Hivatalos, közvetlen

Számla - Emlékeztető

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Hivatalos, udvarias
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Hivatalos, udvarias
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Hivatalos, udvarias
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Hivatalos, udvarias
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Hivatalos, közvetlen
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Hivatalos, közvetlen
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Hivatalos, udvarias