francia | Kifejezések - Üzleti élet | Számla

Számla - Nyilatkozat

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Merci de régler le montant suivant...
Hivatalos, nagyon udvarias
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Hivatalos, udvarias
Proforma faktura bude poslána faxem.
La facture pro forma sera faxée.
Hivatalos, közvetlen
Splatné ihned po obdržení zboží.
Réglable directement après réception des biens.
Hivatalos, közvetlen
Celková splatná částka je...
La montant total à payer est de...
Hivatalos, közvetlen
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Hivatalos, közvetlen

Számla - Emlékeztető

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Hivatalos, udvarias
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Hivatalos, udvarias
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Hivatalos, udvarias
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Hivatalos, udvarias
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Hivatalos, közvetlen
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Hivatalos, közvetlen
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Hivatalos, udvarias