lengyel | Kifejezések - Üzleti élet | Számla

Számla - Nyilatkozat

For my services I kindly request the following payment…
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Hivatalos, nagyon udvarias
Please find enclosed invoice no. … for …
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Hivatalos, udvarias
The pro forma invoice will be faxed.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Hivatalos, közvetlen
Payable immediately after the receipt of the goods.
Płatne przy odbiorze.
Hivatalos, közvetlen
The total amount payable is…
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Hivatalos, közvetlen
It is our company policy to invoice only in Euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Hivatalos, közvetlen

Számla - Emlékeztető

May we remind you that your payment for...is overdue.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Hivatalos, udvarias
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Hivatalos, udvarias
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Hivatalos, udvarias
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Hivatalos, udvarias
Our records show that the invoice still has not been paid.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Hivatalos, közvetlen
Please send your payment promptly.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Hivatalos, közvetlen
We have not yet received payment for…
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Hivatalos, nagyon közvetlen
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Hivatalos, nagyon közvetlen
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Hivatalos, udvarias