vietnámi | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Chúng tôi đang cân nhắc đặt mua...
Hivatalos, kísérleti
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Chúng tôi muốn được đặt sản phẩm... của Quý công ty.
Hivatalos, nagyon udvarias
เราต้องการสั่งของ
Chúng tôi muốn được đặt mua một sản phẩm.
Hivatalos, udvarias
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Đính kèm trong thư này là đơn đặt hàng của công ty chúng tôi cho...
Hivatalos, udvarias
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Ông/bà có thể tìm thấy đơn đặt hàng của chúng tôi đính kèm tại đây.
Hivatalos, udvarias
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Với nhu cầu thường xuyên sử dụng..., chúng tôi muốn tiến hành đặt...
Hivatalos, udvarias
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Sau đây chúng tôi muốn tiến hành đặt...
Hivatalos, közvetlen
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Chúng tôi dự định mua... từ công ty ông/bà.
Hivatalos, közvetlen
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Mong Quý công ty có thể xem xét đơn đặt... với giá... một...
Hivatalos, nagyon közvetlen
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Chúng tôi rất mong nhận được xác nhận đặt hàng thành công từ phía công ty ông/bà. Vui lòng xác nhận qua văn bản viết.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Ông/bà vui lòng gửi xác nhận ngày chuyển hàng và giá qua fax.
Hivatalos, udvarias
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Đơn hàng của ông/bà sẽ được xử lý sớm nhất có thể.
Hivatalos, nagyon udvarias
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Đơn hàng của ông/bà đang được xử lý. Chúng tôi dự tính đơn hàng sẽ sẵn sàng để được chuyển tới ông bà trước...
Hivatalos, udvarias
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Như đã thỏa thuận bằng lời, chúng tôi xin gửi hợp đồng cho ông/bà ký.
Hivatalos, udvarias
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Chúng tôi xin đính kèm hai bản của hợp đồng.
Hivatalos, közvetlen
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Vui lòng gửi lại cho chúng tôi bản hợp đồng có chữ ký trong vòng 10 ngày sau khi nhận được.
Hivatalos, közvetlen
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng của quý khách.
Hivatalos, udvarias
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng bằng lời nói hôm...
Hivatalos, közvetlen
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Chúng tôi chấp nhận điều khoản thanh toán và xin xác nhận rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện qua thư tín dụng/ lệnh chuyển tiền quốc tế (IMO)/ chuyển khoản ngân hàng không thể hủy ngang.
Hivatalos, közvetlen
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Chúng tôi đã nhận được fax của ông/bà và xin xác nhận đơn hàng như trong fax.
Hivatalos, közvetlen
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Chúng tôi xin đặt hàng với điều kiện hàng phải được giao trước...
Hivatalos, közvetlen
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Đơn hàng của quý khách sẽ được giao trong vòng... ngày/tuần/tháng.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Liệu chúng tôi có thể giảm số lượng hàng từ... xuống còn...
Hivatalos, közvetlen
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Liệu chúng tôi có thể tăng số lượng hàng từ... lên...
Hivatalos, udvarias
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Liệu chúng tôi có thể hoãn đơn hàng đến...
Hivatalos, udvarias
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể giao hàng cho tới...
Hivatalos, udvarias
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng đơn hàng sẽ không được chuẩn bị kịp để giao vào ngày mai.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ phải đặt hàng của công ty khác.
Hivatalos, nagyon udvarias
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi đã đặt hàng của công ty khác.
Hivatalos, nagyon udvarias
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Rất tiếc rằng những mặt hàng này giờ không còn nữa/đang hết hàng, vì vậy chúng tôi phải hủy đơn hàng của quý khách.
Hivatalos, udvarias
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng do điều kiện bên ông/bà đưa ra chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi.
Hivatalos, udvarias
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Rất tiếc rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng vì...
Hivatalos, udvarias
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Chúng tôi muốn hủy đơn hàng số...
Hivatalos, közvetlen
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Chúng tôi bắt buộc phải hủy đơn đặt hàng vì...
Hivatalos, közvetlen
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Do bên ông/bà không thể đưa ra mức giá thấp hơn, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ không đặt hàng của bên ông/bà.
Hivatalos, nagyon közvetlen
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy đơn đặt...
Hivatalos, nagyon közvetlen