cseh | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Vi överväger att köpa ...
Uvažujeme o koupi...
Hivatalos, kísérleti
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Hivatalos, nagyon udvarias
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Hivatalos, udvarias
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Hivatalos, udvarias
Bifogat hittar ni vår beställning.
V příloze najdete naší objednávku.
Hivatalos, udvarias
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Hivatalos, udvarias
Vi lägger härmed in vår order på ...
Tímto zadáváme objednávku na...
Hivatalos, közvetlen
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Hivatalos, közvetlen
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Hivatalos, udvarias
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Hivatalos, nagyon udvarias
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Hivatalos, udvarias
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Hivatalos, udvarias
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Hivatalos, közvetlen
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Hivatalos, közvetlen
Vi bekräftar härmed din beställning.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Hivatalos, udvarias
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Hivatalos, közvetlen
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Hivatalos, közvetlen
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Hivatalos, közvetlen
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Hivatalos, közvetlen
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Hivatalos, közvetlen
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Hivatalos, udvarias
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Hivatalos, udvarias
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Hivatalos, udvarias
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Hivatalos, nagyon udvarias
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Hivatalos, nagyon udvarias
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Hivatalos, udvarias
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Hivatalos, udvarias
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Hivatalos, udvarias
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Hivatalos, közvetlen
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Hivatalos, közvetlen
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Hivatalos, nagyon közvetlen