cseh | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Estamos considerando adquirir...
Uvažujeme o koupi...
Hivatalos, kísérleti
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Hivatalos, nagyon udvarias
Quisiéramos hacer un pedido.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Hivatalos, udvarias
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Hivatalos, udvarias
Adjunto encontrará nuestro pedido...
V příloze najdete naší objednávku.
Hivatalos, udvarias
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Hivatalos, udvarias
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Tímto zadáváme objednávku na...
Hivatalos, közvetlen
Deseamos adquirir...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Hivatalos, közvetlen
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Hivatalos, udvarias
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Hivatalos, nagyon udvarias
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Hivatalos, udvarias
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Hivatalos, udvarias
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Hivatalos, közvetlen
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Hivatalos, közvetlen
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Hivatalos, udvarias
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Hivatalos, közvetlen
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Hivatalos, közvetlen
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Hivatalos, közvetlen
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Hivatalos, közvetlen
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Hivatalos, közvetlen
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Hivatalos, udvarias
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Hivatalos, udvarias
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Hivatalos, udvarias
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Hivatalos, nagyon udvarias
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Hivatalos, nagyon udvarias
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Hivatalos, udvarias
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Hivatalos, udvarias
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Hivatalos, udvarias
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Hivatalos, közvetlen
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Hivatalos, közvetlen
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Hivatalos, nagyon közvetlen
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Hivatalos, nagyon közvetlen