thai | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Hivatalos, kísérleti
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Hivatalos, nagyon udvarias
Мы хотели бы заказать
เราต้องการสั่งของ
Hivatalos, udvarias
Тут же еще один наш заказ на...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Hivatalos, udvarias
Тут же вы найдете наш заказ
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Hivatalos, udvarias
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Hivatalos, udvarias
Одновременно мы хотели бы заказать...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Hivatalos, közvetlen
Мы намерены купить у вас...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Hivatalos, közvetlen
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Hivatalos, udvarias
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, nagyon udvarias
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Hivatalos, udvarias
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Hivatalos, udvarias
В приложении вы найдете две копии контракта
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Hivatalos, közvetlen
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Hivatalos, közvetlen
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Hivatalos, udvarias
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Hivatalos, közvetlen
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Hivatalos, közvetlen
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Hivatalos, közvetlen
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Hivatalos, közvetlen
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Hivatalos, közvetlen
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Hivatalos, udvarias
Возможно ли продлить заказ до...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Hivatalos, udvarias
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Hivatalos, udvarias
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Hivatalos, nagyon udvarias
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Hivatalos, nagyon udvarias
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Hivatalos, udvarias
К сожалению, ваши условия нам не подходят
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Hivatalos, udvarias
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Hivatalos, udvarias
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Hivatalos, közvetlen
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Hivatalos, közvetlen
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Hivatalos, nagyon közvetlen
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Hivatalos, nagyon közvetlen