magyar | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Hivatalos, kísérleti
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Hivatalos, nagyon udvarias
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Szeretnénk rendelést leadni.
Hivatalos, udvarias
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Hivatalos, udvarias
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Csatolva találja a rendelésünket.
Hivatalos, udvarias
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Hivatalos, udvarias
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Hivatalos, közvetlen
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Hivatalos, közvetlen
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Hivatalos, udvarias
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Hivatalos, nagyon udvarias
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Hivatalos, udvarias
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Hivatalos, udvarias
In allegato trova due copie del contratto.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Hivatalos, közvetlen
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Hivatalos, közvetlen
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Hivatalos, udvarias
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Hivatalos, közvetlen
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Hivatalos, közvetlen
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Hivatalos, közvetlen
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Hivatalos, közvetlen
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Hivatalos, közvetlen
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Hivatalos, udvarias
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Hivatalos, udvarias
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Hivatalos, udvarias
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Hivatalos, nagyon udvarias
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Hivatalos, nagyon udvarias
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Hivatalos, udvarias
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Hivatalos, udvarias
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Hivatalos, udvarias
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Hivatalos, közvetlen
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Hivatalos, közvetlen
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Hivatalos, nagyon közvetlen
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Hivatalos, nagyon közvetlen