holland | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Hivatalos, kísérleti
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Hivatalos, nagyon udvarias
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Hivatalos, udvarias
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Hivatalos, udvarias
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Hivatalos, udvarias
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Hivatalos, udvarias
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Hivatalos, közvetlen
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Hivatalos, közvetlen
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Hivatalos, udvarias
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Hivatalos, nagyon udvarias
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Hivatalos, udvarias
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Hivatalos, udvarias
In allegato trova due copie del contratto.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Hivatalos, közvetlen
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Hivatalos, közvetlen
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Hivatalos, udvarias
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Hivatalos, közvetlen
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Hivatalos, közvetlen
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Hivatalos, közvetlen
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Hivatalos, közvetlen
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Hivatalos, közvetlen
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Hivatalos, udvarias
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Hivatalos, udvarias
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Hivatalos, udvarias
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Hivatalos, nagyon udvarias
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Hivatalos, nagyon udvarias
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Hivatalos, udvarias
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Hivatalos, udvarias
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Hivatalos, udvarias
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Hivatalos, közvetlen
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Hivatalos, közvetlen
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Hivatalos, nagyon közvetlen