thai | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Hivatalos, kísérleti
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Hivatalos, nagyon udvarias
Szeretnénk rendelést leadni.
เราต้องการสั่งของ
Hivatalos, udvarias
Mellékelten találja a rendelésünket ...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Hivatalos, udvarias
Csatolva találja a rendelésünket.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Hivatalos, udvarias
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Hivatalos, udvarias
Ezúton szeretnénk rendelni...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Hivatalos, közvetlen
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Hivatalos, közvetlen
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Várjuk az írásos visszaigazolást.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Hivatalos, udvarias
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Hivatalos, nagyon udvarias
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Hivatalos, udvarias
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Hivatalos, udvarias
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Hivatalos, közvetlen
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Hivatalos, közvetlen
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Hivatalos, udvarias
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Hivatalos, közvetlen
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Hivatalos, közvetlen
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Hivatalos, közvetlen
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Hivatalos, közvetlen
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Hivatalos, közvetlen
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Hivatalos, udvarias
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Hivatalos, udvarias
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Hivatalos, udvarias
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Hivatalos, nagyon udvarias
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Hivatalos, nagyon udvarias
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Hivatalos, udvarias
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Hivatalos, udvarias
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Hivatalos, udvarias
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Hivatalos, közvetlen
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Hivatalos, közvetlen
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Hivatalos, nagyon közvetlen
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Hivatalos, nagyon közvetlen