eszperantó | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Rozważamy możliwość zakupu...
Ni konsideras la aĉeto de...
Hivatalos, kísérleti
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Hivatalos, nagyon udvarias
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Ni ŝatus meti ordon.
Hivatalos, udvarias
Załączamy nasze zamówienie na...
Vi trovos nian firman ordon por...
Hivatalos, udvarias
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Vi trovos vian ordon.
Hivatalos, udvarias
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Hivatalos, udvarias
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Ni metas nian ordon por...
Hivatalos, közvetlen
Chcemy zakupić u Państwa...
Ni intencas aĉeti...
Hivatalos, közvetlen
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Hivatalos, udvarias
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Hivatalos, nagyon udvarias
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Hivatalos, udvarias
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Hivatalos, udvarias
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Hivatalos, közvetlen
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Hivatalos, közvetlen
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Ni konfirmas vian mendon.
Hivatalos, udvarias
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Hivatalos, közvetlen
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Hivatalos, közvetlen
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Hivatalos, közvetlen
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Hivatalos, közvetlen
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Hivatalos, közvetlen
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Hivatalos, udvarias
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Hivatalos, udvarias
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Hivatalos, udvarias
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Hivatalos, nagyon udvarias
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Hivatalos, nagyon udvarias
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Hivatalos, udvarias
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Hivatalos, udvarias
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Hivatalos, udvarias
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Hivatalos, közvetlen
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Hivatalos, közvetlen
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Hivatalos, nagyon közvetlen