dán | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Vi overveje et køb af...
Hivatalos, kísérleti
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Hivatalos, nagyon udvarias
주문을 하고 싶습니다.
Vi vil gerne angive en ordre.
Hivatalos, udvarias
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Hivatalos, udvarias
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Vedlagt vil du finde din ordre
Hivatalos, udvarias
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Hivatalos, udvarias
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Vi angiver hermed en ordre på...
Hivatalos, közvetlen
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Hivatalos, közvetlen
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Hivatalos, udvarias
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Hivatalos, udvarias
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Hivatalos, udvarias
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Hivatalos, közvetlen
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Hivatalos, közvetlen
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Hivatalos, udvarias
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Hivatalos, közvetlen
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Hivatalos, közvetlen
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Hivatalos, közvetlen
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Hivatalos, közvetlen
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Hivatalos, közvetlen
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Hivatalos, udvarias
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Hivatalos, udvarias
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Hivatalos, udvarias
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Hivatalos, nagyon udvarias
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Hivatalos, nagyon udvarias
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Hivatalos, udvarias
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Hivatalos, udvarias
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Hivatalos, udvarias
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Hivatalos, közvetlen
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Hivatalos, közvetlen
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Hivatalos, nagyon közvetlen
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Hivatalos, nagyon közvetlen