svéd | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

・・・・の購入を検討しております。
Vi överväger att köpa ...
Hivatalos, kísérleti
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Hivatalos, nagyon udvarias
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Hivatalos, udvarias
同封物は・・・・の正式な注文書です。
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Hivatalos, udvarias
注文書を同封いたしました。
Bifogat hittar ni vår beställning.
Hivatalos, udvarias
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Hivatalos, udvarias
・・・・を下記の通り注文いたします。
Vi lägger härmed in vår order på ...
Hivatalos, közvetlen
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Hivatalos, közvetlen
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Hivatalos, nagyon közvetlen
書面で確認をいただきたいのですが
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Hivatalos, udvarias
注文を早急に処理いたします。
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Hivatalos, nagyon udvarias
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Hivatalos, udvarias
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Hivatalos, udvarias
契約書を2枚同封しました。
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Hivatalos, közvetlen
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Hivatalos, közvetlen
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Vi bekräftar härmed din beställning.
Hivatalos, udvarias
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Hivatalos, közvetlen
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Hivatalos, közvetlen
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Hivatalos, közvetlen
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Hivatalos, közvetlen
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Hivatalos, közvetlen
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Hivatalos, udvarias
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Hivatalos, udvarias
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Hivatalos, udvarias
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Hivatalos, nagyon udvarias
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Hivatalos, nagyon udvarias
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Hivatalos, udvarias
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Hivatalos, udvarias
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Hivatalos, udvarias
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Hivatalos, közvetlen
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Hivatalos, közvetlen
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Hivatalos, nagyon közvetlen
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Hivatalos, nagyon közvetlen