olasz | Kifejezések - Üzleti élet | Rendelés

Rendelés - Megrendelés

Wij overwegen de aanschaf van ...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Hivatalos, kísérleti
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Hivatalos, nagyon udvarias
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Hivatalos, udvarias
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Hivatalos, udvarias
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Hivatalos, udvarias
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Hivatalos, udvarias
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Hivatalos, közvetlen
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Hivatalos, közvetlen
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Hivatalos, nagyon közvetlen
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Visszaigazolás

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Hivatalos, udvarias
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Hivatalos, nagyon udvarias
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Hivatalos, udvarias
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Hivatalos, udvarias
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
In allegato trova due copie del contratto.
Hivatalos, közvetlen
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Hivatalos, közvetlen
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Hivatalos, udvarias
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Hivatalos, közvetlen
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Hivatalos, közvetlen
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Hivatalos, közvetlen
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Hivatalos, közvetlen
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Hivatalos, közvetlen

Rendelés - Megrendelés megváltoztatása

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Hivatalos, közvetlen
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Hivatalos, udvarias
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Hivatalos, udvarias
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Hivatalos, udvarias
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Hivatalos, udvarias

Rendelés - Törlés

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Hivatalos, nagyon udvarias
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Hivatalos, nagyon udvarias
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Hivatalos, udvarias
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Hivatalos, udvarias
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Hivatalos, udvarias
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Hivatalos, közvetlen
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Hivatalos, közvetlen
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Hivatalos, nagyon közvetlen
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Hivatalos, nagyon közvetlen